عقد قرداد همکاری شرکت ERI سوئیس و شرکت آی تی ویو

شرکت آی تی ویو و شرکت ERI سوئیس جهت ارائه سیستم نرم افزار متمرکز بانکی OLYMPIC به سیستم بانکی کشور در ژانویه 2018 تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. 

در این تفاهم نامه شرکت آی تی ویو بعنوان نماینده رسمی شرکت ERI در ایران وظیفه بازاریابی ، فروش ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار OLYMPIC را بعهده خواهد داشت.

نرم افزار OLYMPIC با سرمایه گذاری دوشرکت بومی سازی و فارسی سازی خواهد شد.

 

 olympic 1

 

بالا