عقد قرارداد همکاری شرکت آی تی ویو و مجموعه بانک ملت

شرکت آی تی ویو پس از طی یک پروسه طولانی انتخاب مشاور فنی توسط مجموعه بانک ملت از بین چند شرکت مطرح کشور بعنوان مشاور فنی جهت ارزیابی و انتخاب سیستم بین المللی خدمات کارت و سوئیچ شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت انتخاب گردید.  این پروژه در تاریخ 1397/7/10 شروع گردید. شرکت آی تی ویو تیمی متشکل از 5 نفر نیروی متخصص و ارشد سیستم های پرداخت و مدیریت کارت را به این پروژه اختصاص داده ، کلیه مراحل بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PrinceII مستند سازی گردید و پروژه در مدت زمان برنامه ریزی شده با موفقیت در تاریخ 1397/12/15 به اتمام رسید. 

هم زمان با بررسی و تحلیل وضعیت موجود سیستم خدمات کارت و سوئیچ فعلی شرکت به پرداخت ملت و تعیین انتظارات و نیازمندی های شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت و مستند سازی آنها، با توجه به مراجع و منابع معتبر بین المللی شامل:
 Celent
 Gartner
 IBS Journal
 گزارش Ovum سال 2016 
 Banking CIO Outlook
 CEB
و همچنین شناخت و تجربیات قبلی شرکت آی تی ویو ، لیستی از 32 شرکت بین المللی ارائه دهنده راهکار تهیه و نامه رسمی شرکت در مناقصه شرکت به پرداخت به همراه سایر توضیحات توسط پست الکترونیک برای این شرکت ها ارسال شد. به دلیل تحریم ها ی موجود برخی از این شرکتها از جمله شرکت های ترکیه و مراکشی و قطعا شرکت های آمریکایی و حتی برخی شرکت های اروپایی حاضر به همکاری نشدند و در نهایت 7 شرکت ذیل اعلام
آمادگی نمودند.
برنامه زمانبندی پروسه ارزیابی و انتخاب توسط شرکت آی تی ویو تهیه و پس از تایید ناظر پروژه برای شرکت ها فوق ارسال گردید. البته به دلیل درخواست مجموعه بانک ملت جهت بررسی مستندات تهیه شده و همچنین درخواست
شرکت ها برای زمان بیشتر در تهیه پاسخ به RFP و نیز برگزاری جلسات Presentation و Demonstration ، تغییراتی در برنامه زمانبندی اولیه اعمال گردید. شرکتهای منتخب اولیه شامل:

1 - ANMSoft از کشور هندوستان
2 - BPC از کشور روسیه 
3 - Bevertec از کشور کانادا
4 - CompassPlus از کشور انگلستان
5 - Data Vision از کشور هندوستان
6 - Openway Group از کشور بلژیک
7 - WiseCard از کشور چین

 در چریان این پروژه بغیر از تجزیه و تحلیل وضعیت موجود ، تهیه RFI، RFP توسط شرکت آی تی ویو همچنین شاخص های انتخاب مشخص و به ریز متریک گردیده است. 

شاخص ها شامل:
- 26 شاخص مرتبط با شرکت ارائه دهنده راهکار
- 22 شاخص در زمینه مراجع
- 15 شاخص در زمینه ماژول های ارزش افزوده
- 131 شاخص فنی و فرآیندی
- 15 شاخص مرتبط با مسائل پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی سیستم
- 26 شاخص مرتبط با قیمت تمام شده محصول (Total Cost of Ownership)

 

در نهایت چهار شرکت برای ارائه و دموی سیستم در تهران و بانک ملت حاضر شده و به ارائه سیستمهای خود پرداختند. و در نهایت گزارش نهایی به بانک و شرکت به پرداخت ارائه گردید.

 

 Beh-Pardakhtبانک-ملت-1

بالا