سیستم تصمیم گیری اعطای وام


بدست آوردن حسابهای سود آورتر و کاهش هزینه های عملیاتی.

افزایش کارایی پردازش درخواستهای وام

 

سیستم تصمیم گیری اعطای وام ، پردازش تصویب یا رد اعطای وام به متقاضیان، ارزیابی وام گیرنده و تعهدات وام را از طریق استفاده از تکنیک امتیاز دهی و تحلیل تصمیم گیری بصورت اتوماتیک میسر میسازد.  تکنیک های اثبات شده امتیاز دهی امکان ارزیابی و پیش بینی اعتبار مشتریان بالقوه را فراهم میسازد.

این سیستم مدیریت تصمیم ،  سازمان وام دهنده را قادر میسازد تا در معرض ریسک حداقل قرار گرفته و موجب افزایش کارایی عملیاتی خود شود. سیستم یک مدیریت انعطاف پذیر از قوانین اعتباری وام دهنده ، سیاست های اعتباری و مدلهای امتیاز دهی را ارائه میکند. موتور مدل سازی جادویی فرایند کسب و کار موجب حذف وابستگی به فروشنده و کارمندان داخلی آی تی درگیر میشود.

قابلیتهای سیستم :

    • auto-loan-calculator
  • اتوماسیون تصمیم گیری و چرخه ارزیابی وام گیرنده
  • محاسبه اتوماتیک پارامترهای بهینه وام : مبلغ وام ، دوره وام ، نرخ سود و غیره..
  • تقسیم یندی ریسک مشتریان
  • مدیریت انعطاف پذیر قوانین اعتباری وام دهنده ، سیاستهای اعتباری و مدلهای امتیاز دهی
  • دسترسی از راه دور برای نقاط فروش توزیع شده
  • تنظیم فرآیندهای ارزیابی فردی برای محصولات مختلف، بخش نمونه کارها و خطوط کسب و کار
  • بررسی کارایی و شایستگی عملکرد سیستم تصمیم گیری اعطای وام و بهره وری کارکنان
  • قابلیت سرعت تنظیم سیاست های اعتباری (قوانین اعطای وام جدید، تغییرات در قوانین اعطای وام، حاشیه ریسک مناسب)

سیستم انواع مختلفی از اعطای وام های خرده را پوشش می دهد: وامهای مصرفی، کارت های اعتباری، وام اینترنتی، وام خودرو،

وام مسکن. با سیستم تصمیم اعطای وام، سازمان های مالی می تواند به بهبود کیفیت پرتفوی وام، کاهش هزینه های عملیاتی،

بهبود پیروی از مقررات و کنترل خسارات بد ناشی از بدهی بپردازند. سیستم های پردازش درخواست وام نیز امکان می دهد تا وام دهندگان برای به دست آوردن مشتریان با ارزش و افزایش بهره وری کارکنان اقدام نمایند.

بالا