سیستم شناسایی و جلوگیری از تقلب

سیستم جلوگیری از تقلب شرکت آی تی ویو یک راهکار انعطاف پذیر پیشگیرانه تقلب است که بر اساس آخرین تکنولوژی های تشخیص تقلب با ترکیبی از تحلیل های پیشرفته تصمیم گیری، موتور مبتنی بر قوانین و ابزارهای تحلیل واقعی موارد تقلب کار میکند. این سیستم ، تقلب را با تشخیص و جداسازی برنامه های بلاقوه جعلی قبل از وقوع متوقف میکند. با سیستم کشف تقلب ما ،  شما قادر به تشخیص ، تحلیل و جلوگیری از تقلب خواهید بود. این سیستم:

  •  سازمان شما را در مقابل همه انواع برنامه ها و تراکنش های تقلب حفاظت خواهد کرد. به طرز چشمگیری موجب کاهش خسارات ناشی از تقلب با پیشگیری دقیق میشود.

  • بطور کامل تشخیص تقلب را با زیر ساخت موجود شما و پردازشهای کسب و کار شما یکپارچه میسازد. این سیستم ناهنجاری ها و داده های مشکوک را در یک برنامه تجزیه و تحلیل توسط موراد ذیل شناسایی میکند:

  •  چک کردن داده های خودی در برابر جزئیات مختلف از برنامه های کاربردی جعلی که قبلا شناسایی شده.

  •  چک کردن داده های برنامه در پایگاه های داده ارزش افزوده خارجی، مانند لیست تروریستی دولت و یا لیست تقلب دفتر اعتباری.

  •  جستجو برای مقادیر غیر طبیعی، غیر معمولی و یا شدید در زمینه برنامه را از طریق مقایسه با توزیع مقادیر در زیر بخش چند مشتری مشابه.

  •  اعتبارسنجی داده های برنامه برای سازگاری، صحت و انطباق با محدودیت های شناخته شده ملی، صنعتی، سازمانی و دیگر محدودیتها

  •  رتبه بندی هر برنامه با استفاده از مدلهای ارزیابی تقلب که می تواند بر اساس رگرسیون لجستیک، درخت های تصمیم گیری، شبکه های عصبی و دیگر فن آوری های پیشرفته داده کاوی باشد.

  •  محاسبه نزدیک بودن به مشتری ایده ال یا مشتری متقلب این راهکار مجموعه ای از سناریوهای تثبیت شده تشخیص تقلب و قوانین را عرضه میکند که می تواند در استراتژی های تشخیص تقلب ادغام شود.

 frd

با استفاده از رابط بصری مجازی، مدیران پیشگیری از تقلب به سرعت می توانند بدون نیاز به درگیر بخش فناوری اطلاعات قوانین را تنظیم و پیکربندی نمایند. چرخه کاملی از اقدامات ضد تقلب و پالایش مداوم تکنیک ها و کارایی از طریق توانایی گسترش، اصلاح و بهبود قوانین برای انعکاس واقعیت های اقتصادی و بازار جدید در کنار توانمند سازی کارکنان کلیدی برای ایجاد سناریوهای ضد تقلب کاملا جدید برای تضمین محصولات جدید و / یا بازار وجود دارد. بعلاوه ، محل های مختلف کاری این سیستم نقش های مختلف در بخش پیشگیری از تقلب (یعنی پیشگیری مدیر تقلب ، تحلیلگر تقلب ، مدیرگروه و دیگر محل های کاری قابل شخصی سازی) در نظر گرفته که اطمینان از پوشش کامل از چرخه کسب و کار شما را تضمین میکند. تمام فعالیتها و تصمیماتی که توسط کاربران کسب و کار اتخاذ شده برای رسیدگیهای آتی ، بهبود استراتژی های ضد تقلب و به اشتراک گذاشتن دانش در تمام سازمان ثبت میگردد. این سیستم میتواند در سازمان شما نصب شده و یا به منظور کاهش هزینه های سخت افزاری بصورت میزبانی ارائه گردد.  

1.  پردازش تشخیص تقلب : هسته اصلی این راهکار موتور جامع تشخیص تقلب است که هر برنامه کاربردی را با استفاده از یک سری سناریوهای تشخیص تقلب پویش میکند. همه تناقضات کشف شده ، با داده های شناخته شده جعلی، مقادیر مشکوک ، مطالب مشکوک و اطلاعات غیر معمولی برای یک گروه خاصی از مشتریان رتبه بندی شده و تبدیل به مجموعه ای از هشدار و اخطارها میشود.

2. تحلیل تقلب های کشف شده : هر برنامه به طور بالقوه جعلی به طور خودکار برای بررسی و تجزیه و تحلیل توسط تیم تحلیل تقلب فرستاده میشود. رتبه بندی اتوماتیک تقلب های کشف شده هر هشدار و اخطار شامل یک رتبه بندی دیجیتالی از شدت آن است.

frd2

با استفاده از این شدت ترکیبی، همه برنامه های کاربردی به طور خودکار در صف پویا برای بررسی توسط یک تیم پیشگیری از تقلب های خاص و یا حتی یک کاربر قرار داده میشود، بنابراین امکان استفاده حداکثری از منابع و اولویت بندی مهم ترین و یا پر مخاطره ترین گروه مشتریان را فراهم مینماید. مرور و تحلیل نمونه با استفاده از رابط های تعاملی پیشرفته با تمام هشدار و اخطارها ترکیب شده در تگ ابرها برای تجزیه و تحلیل بصری و با تمام اطلاعاتی که به راحتی برای بررسی گروه بندی و ارائه شده ، تحلیلگران تقلب می توانند تمام مطابقت ها ، مقادیر غیر معمول و نقض محدودیت های که برای هر برنامه صادر شده را ارزیابی نمایند. نمایش گرافیکی موقعیت مشتری مشکوک در برابر یک گروه از مشتریان مشابه به تحلیلگران تقلب توانایی سرعت در درک این وضعیت را میدهد. این نمایش گرافیکی همراه با جستجوی قدرتمند و تجزیه و تحلیل عمیق توانایی بهره وری حداکثری پیشگیری از تقلب را به بالاترین سطح ممکن میسازد. تصمیم گیری و اقدام هنگامی که تصمیم نهایی گرفته شد، برنامه را می توان بر این اساس مشخص کرد و به مدیر اعتبارات عودت و یا برای تایید بیشتر به مسئول واحد ارسال نمود. همه اقدامات انجام شده جمع آوری و با فرم گرافیکی فشرده با توضیحات پیوست برای بررسی های آتی نمایش میشود. سیستم همه اقدامات انجام شده توسط کاربران را در یک ثبت بازررسی (Audit Log) ذخیره میکند. این امر امکان می دهد تا شما الزامات قانونی را رعایت نموده، فعالیت های کاربر را کنترل کرده و موجب کاهش سوء استفاده از سیستم گردید. 3. بهبود مستمر این سیستم مجموعه ای از گزارش های استاندارد را ارائه میکند که موجب اطمینان تیم مدیریت از کارایی کاربران و فرآیندها میگردد. این گزارشات حاوی روند بهره وری عملیاتی، روند کاهش تقلب و زیانها، قوانین ضد تقلب و کارایی سناریو و استراتژی است. گزارشات می توانند به راحتی به چند گزارش سفارشی مبتنی برنیازها و فرآیندهای هر سازمان گسترده تر شوند.

بالا